Rival Dalam Anime

Naruto vs Sasuke
 

Zorro vs Sanji 
 


Ichigo vs RenjiHanamichi vs RukawaSongoku vs vegeta 


Jin vs Hwoarang


Iori vs Kyo


Ryu vs Ken 


Inuyasha vs SeshomaruRecca vs Kurei


Yuki vs Kyo

  
Yoh vs Ren


Sol vs Ky Kyske


Kaede vs Moriya
 

Haohmaru vs Genjurou


Tamahome vs Hotohori


Kamui Shiro vs Fuma Monou 


Sha Gojyo vs Son goku


Kenshin vs Saito 
 

Kakashi VS Guy
 

Natsu VS Grey

No comments:

Post a Comment